WIDEWORDS

Traductora. Experta en Drets Humans


Serveis de Consultoria


Partint de zero o a partir de documents ja existents, poso la meva experiència al teu servei, per investigació en temes de drets humans i desenvolupament sostenible, així com per a desenvolupar i implementar estratègies de sensibilització i incidència política per millorar les polítiques i les pràctiques d'institucions internacionals, governs i altres actors rellevants. Tinc experiència en la gestió i supervisió del cicle complet del projecte, des de la planificació fins a l'avaluació, passant per la investigació, assessoria, facilitació, acompanyament, col·laboració i coordinació amb equips i organitzacions que participin en el projecte, en l'àmbit nacional i internacional.

Alguns dels temes sobre els quals he treballat incloent: ajut al desenvolupament i desenvolupament sostenible; preparació per situacions d'emergència, resposta i transició; consolidació de la pau en situacions de post conflicte; democratització i bon govern; salut global; nutrició; seguretat alimentaria i canvi climàtic; aigua, sanejament i higiene; drets de les dones; drets de les minories; no discriminació en la prestació de serveis; justícia universal; i impunitat.

Els meus projectes inclouen:

  • Anàlisis i informes d'investigació en temes de drets humans, reducció de la pobresa, drets de les dones i les minories, democratització i bon govern, salut global i nutrició.

  • Desenvolupament, implementació, facilitació i gestió de projectes de sensibilització i d'incidència política, en l'àmbit nacional i internacional.

  • Enfortiment institucional, gestió, seguiment i avaluació de projectes, formació i aprenentatge.