WIDEWORDS

Traductora. Experta en Drets Humans


Treballo des de i cap a

Treballo en col·laboració i amb el suport de persones natives per garantir la precisió del contingut, el llenguatge i la qualitat del text final.

També, faig servir eines de traducció assistida per ordinador per totes les meves traduccions, per garantir la consistència i la qualitat de la meva feina, agilitzant el procés de traducció i reduint costos.


Traducció
Edició
Revisió


Ofereixo serveis lingüístics a gran varietat de clients, incloent-hi agències de les Nacions Unides, organitzacions internacionals, advocats, notaris, empreses i clientes privats.

Els meus serveis lingüístics incloent:

  • Traducció de documents;

  • Edició per garantir l'exactitud de la traducció a partir del text original;

  • Revisió per assegurar la correcció gramatical del text traduït;

  • Localització per adaptar el contingut a les necessitats d'un públic específic i assegurar que és adequat, tant des d'un punt de vista lingüístic com cultural;

  • Transcripció d'arxius de veu;

  • Certificació de traduccions per a documents oficials al Regne Unit, tal com certificats de naixement, certificats de matrimoni o certificats acadèmics.

Especializació

Cooperació al Desenvolupament

Amb una sòlida experiència treballant en un entorn normatiu en institucions internacionals, estic especialitzada en la traducció, edició i correcció d'una àmplia varietat de documents administratius, polítics i d'incidència política, així com guies tècniques i de formació per ús intern i extern per institucions internacionals, incloent-hi agències de les Nacions Unides, organitzacions no governamentals, governs i institucions multilaterals.

Traducció legal, econòmica i financera

Com a jurista titulada, també ofereixo serveis lingüístics per documents legals i mercantils, com documents de constitució d'empreses (estatuts, memòries,...); contractes mercantils; documents judicials (sentencies, declaracions jurades,...); certificats (matrimoni, naixements, defuncions, antecedents penals,...); i testaments.

Traducció general

Per últim, també treballo amb texts generals com manuals, guies turístiques, catàlegs, follets, revistes i documents informatius, entre altres.